Us presentem una nova tècnica de dinamització de tallers de participació ciutadana que des d’EIDOS us podem oferir: els sis barrets per pensar.

.

Què és?

Tècnica de creativitat creada per Edward de Bono, i que presenta en el seu llibre “Sis barrets per pensar”. És utilitzada per a analitzar i resoldre problemes des de diferents punts de vista.

L’autor defensa que quan els éssers humans pensem, ho fem des d’una perspectiva concreta, descrivint sis perspectives diferents, una per barret.

Amb la seva tècnica es pretén provocar que analitzem la situació o que pensem en solucions des d’un punt de vista concret, forçant-nos a canviar de rol.

Generalment, els únics que estan satisfés amb la seva capacitat de pensament són aquells pobres pensadors que creuen que l’objectiu de pensar és provar que tenen raó, per a la seva pròpia satisfacció” (Edward de Bono)

.

Quan la podríem utilitzar?

 • Ens permet tenir una visió integral de la problemàtica a tractar. Normalment cadascú de nosaltres està entre dos – tres barrets, així que conèixer altres òptiques sempre és enriquidor i útil.
 • Ens permet acotar el problema. Com més clara tinguem la problemàtica és més fàcil solucionar-la.
 • Entrena el pensament lateral. El fet de rebre tants imputs diferents activa el nostre processament lateral i ens permet poder descontextualitzar solucions d’uns escenaris i portar-los a altres.
 • Fa més àgil la presa de decisions. En tenir diferents punts de vista, la presa de decisions es torna més àgil perquè tenim tots els factors controlats. A més, tenim la figura del barret blau que ens ajudarà a enfocar-nos en una solució.
 • Separa l’ego del pensament. En posar-nos els barrets el que parla és ell i no nosaltres, i així no es tracta de guanyar una discussió sinó de compartir un punt de vista nou. Així el nostre ego no ens limita en el moment de fer plantejaments diferents.

.

Com fer-ho?

Existeixen dues variants: a) repartir tots els barrets entre les persones presents i demanar la seva opinió des del color del seu barret; o b) establir rondes curtes de debat, en la que a cadascuna tothom té el mateix barret (fent que totes les persones puguin pensar un cop des de tots els punts de vista diferent).

Els estils de pensament que representen cada barret són:

 • Barret blanc: PENSAMENT OBJECTIU. Centrat en quina informació tenim, quina ens agradaria tenir i quina necessitem. Informació que ens falta i fonts per aconseguir la informació que ens falta.
 • Barret verd: PENSAMENT CREATIU. Actitud creativa, alternatives i noves idees, vincula propostes per crear-ne de noves.
 • Barret groc: PENSAMENT POSITIU. Valors i avantatges, raons per les quals una idea funciona, buscar solucions constructives i els aspectes positius.
 • Barret negre: PENSAMENT NEGATIU. Explora la falta d’adequació i detecta les dificultats i els defectes, analitza els problemes potencials i el perquè una idea no funciona, i avalua les idees del barret groc.
 • Barret vermell: PENSAMENT EMOCIONAL. Expressa sensacions, considera els aspectes i resultats relacionals de les propostes, reconeix els estats d’ànim i dóna importància als sentiments i emocions.
 • Barret blau: PENSAMENT ORDENAT. Defineix objectius, el programa, manté l’ordre i pren nota de les conclusions. Organitza les idees i estructura les propostes perquè s’entenguin.

.

Què hem de tenir en compte?

Des d’EIDOS us proposem una sèrie d’elements a tenir en compte en la seva posada en pràctica:

 • Definir clarament el problema a resoldre de la millor manera possible, i atorgar el barret blau a aquella persona que organitzarà la dinàmica.
 • En cas que tothom tingui un barret diferent (variant a de l’apartat anterior), és aconsellable fer alguna ronda per a intercanviar els barrets o donar més d’un barret verd o groc per intentar minimitzar els bloquejos que de vegades poden provocar els barrets blancs i negres.
 • En el cas d’establir rondes en les quals tothom passi pel mateix barret (variant b), el temps de cada rol ha de ser reduït, per a generar un veritable brainstorming.

.

A EIDOS utilitzem aquesta tècnica per analitzar situacions i buscar solucions compartides, d’una manera innovadora i creativa.

Més informació i exemples: