UrbanWINS és un projecte finançat per la Unió Europea amb una durada de tres anys, que té com a objectiu desenvolupar i implementar Plans estratègics eco-innovadors per a la prevenció i la gestió de residus que impulsaran la resiliència mediambiental urbana i contribuiran a avançar envers patrons de producció i consum més sostenibles.

L’Ajuntament de Manresa i el Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb la col·laboració d’EIDOS, participen en el projecte i organitzen les Àgores ciutadanes, espais concebuts per a facilitar la participació de les persones interessades en debats sobre els plans d’acció i les estratègies de gestió de residus.

A les primeres Àgores realitzades es va centrar el debat a detectar els temes prioritaris per tal d’incrementar la prevenció i millorar la gestió de residus a Manresa, així com els possibles objectius innovadors del Pla d’acció de Manresa per a la prevenció i la gestió de residus.

Més informació