L’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, impulsada pels Departaments de Drets Socials i de Salut – i amb la col·laboració dels ens locals-, serà l’instrument que ha de permetre dur a terme totes les línies estratègiques d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya.    

Al mes de febrer es va iniciar un procés de consulta, que tenia per objectiu obtenir informació, valorar i conèixer l’opinió pública sobre quins aspectes es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei per crear una agència d’atenció integrada social i sanitària.  

Aquesta llei ha de permetre millorar els resultats de salut i benestar, millorar l’experiència d’atenció a lespersones i de les seves famílies, garantir l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari i dels serveis socials, i facilitar l’experiència de professionals en la prestació de l’atenció.  

EIDOS Dinamització social va dur a terme l’anàlisi dels resultats del procés de consulta.

Es pot consultar tota la informació al web del procés.