Procés de consulta Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària

L’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, impulsada pels Departaments de Drets Socials i de Salut – i amb la col·laboració dels ens locals-, serà l’instrument que ha de permetre dur a terme totes les línies estratègiques d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya.     Al mes de febrer es va iniciar un procés de consulta, que tenia per objectiu obtenir informació, valorar i conèixer l’opinió pública sobre quins aspectes es considera que…