Jornada Estratègia de ciutat per l’èxit educatiu, l’oportunitat de combatre la segregació escolar

Abril de 2019 Catalunya és un dels territoris amb major grau de segregació escolar d’Europa, segons l’estudi de la Fundació Bofill “Combatre la segregació escolar: de l’amenaça a l’oportunitat”. La segregació escolar és la distribució desigual de l’alumnat entre els centres educatius del territori. Aquest fet provoca que alguns centres tinguin un percentatge d’alumnat d’origen…