Any 2017

L’Ajuntament de Castelldefels, d’acord amb la seva voluntat de recolzar a les entitats que treballen al municipi, va voler oferir una activitat formativa perquè aquestes reflexionessin sobre els seus canals d’informació i participació, i proposar línies d’actuació per a millorar el seu funcionament democràtic intern i la seva capacitat d’incidència.

Amb aquesta voluntat, es va realitzar un curs els dies 29 de novembre i 2 de desembre, impartit per EIDOS Dinamització Social, que tenia per objectiu treballar de manera conjunta com poder augmentar la implicació dels socis i sòcies de l’entitat i incrementar el nombre actual de persones associades.