El 2018 vàrem tenir el plaer d’acompanyar a l’Ajuntament de Granollers en el seu procés de debat i reflexió interna sobre quins havien de ser els criteris a considerar en la redacció del Reglament de Participació.

Com a resultat d’aquell treball, l’Ajuntament va aprovar per Ple municipal aquest mes de maig de 2019 el Reglament de Participació Ciutadana de Granollers, una eina que manifesta “el compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat“.

La voluntat d’elaborar el Reglament va néixer del Consell de Ciutat, que va acordar delegar aquesta tasca a la Comissió de participació formada per 18 persones integrants, representants del teixit social de la ciutat.

Podeu consultar el document definitiu a: